Listování
od 

Terestrial ecosystem stability in the Serpukovian (Namurian) to Bashkirian (Langsettian) of the Silesian Basin, Czech Republic / Gastaldo, Robert, Purkyňová, Eva, Šimůnek, Zbyněk -- In: 2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America, Abstracts with Programs -- ISSN 0070-7228 -- Jg. 43-44 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
The term "high mountains"
The term kulm in the Bohemian Massiv geology
Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku / Rudinec, Rudolf, Smetana, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 338-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Termální a mechanické modelování konvergentních zón / Ježek, Josef, Schulmann, Karel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu / Franců, Juraj, 1957-, Kalvoda, Jiří, Poelchau, Harald S., Střelcová, Eva, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Termální jezero v Hévízu / Duchoňová, Miroslava -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 35, č. 6 (1986), s. 286
Zdroj: ČGS (UNM)
Termální režimy a geologický vývoj Českého masívu
Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui / Hrazdíra, Petr, Kycl, Petr, Opletal, Mojmír, Šebesta, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 152-153, Příl. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Termální vody Ústecka a Děčínska / Datel, Josef, Krásný, Jiří (2005) -- In: XIII. slovenská hydrogeologická konferencia "Clovek a voda -- ISBN 80-969342-1-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Termální vody Ústecka a Děčínska / Datel, Josef, Krásný, Jiří -- In: Podzemná voda -- ISSN 1335-1052 -- Roč. 11., č. 2 (2005), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Termální vody ve Velkých Losinách / Řezníček, Vladimír -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 271-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Termální vývoj orogenní spodní kůry během exhumace ve ztluštělém orogenním kořeni variského pásu střední Evropy.
Termaľnyje režimy i geologičeskoje razvitije Češskogo massiva
Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod / Čejka, Jiří -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany / Čejka, Jiří -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu / Čejka, Jiří -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Termická polykondenzace směsí karbochemických komponent / Baran, P., Plevová, Eva, Šugárková, Věra -- In: ChemZi -- Roč. 1, č. 1 (2005), s. 1-1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Termická těžba ropy z ložiska Měnín / Juránek, Jiří, Kundráthová, Alena, Papež, Zdeněk, Velfl, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 529-540
Zdroj: ČGS (UNM)