Listování
od 

Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část) / Buriánek, M., Chvátal, J., Janák, O., Kotora, J., Kunc, J., Lvová, H., Stoklasa, Jaroslav, Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- -, č. 1 (2006), s. 16-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Speciální keramika III. Termíny vlastností a zkoušení / Buriánek, M., Chvátal, J., Janák, O., Kotora, J., Kunc, J., Lvová, H., Stoklasa, Jaroslav, Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- -, č. 2 (2006), s. 16-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Konta, J., Kotora, J., Koudela, S., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Pospíšil, Z., Stoklasa, Jaroslav, Sušická, G., Špičák, K., Veselá, M., Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- č. 1 (1999), s. 14-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - III / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Konta, J., Kotora, J., Koudela, S., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Pospíšil, Z., Stoklasa, Jaroslav, Sušická, G., Špičák, K., Veselá, M., Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- č. 2 (1999), s. 15-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - IV / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Konta, J., Kotora, J., Koudela, S., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Pospíšil, Z., Stoklasa, Jaroslav, Sušická, G., Špičák, K., Veselá, M., Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- 1-2 (2000), s. 24-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Konta, J., Kotora, J., Koudela, S., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Pospíšil, Z., Stoklasa, Jaroslav, Sušická, G., Špičák, K., Veselá, M., Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- 1-2 (2001), s. 16-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - VI / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Janák, O., Konta, J., Kotora, J., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Stoklasa, Jaroslav, Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- 1-2 (2002), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Termoanalytická studie oxidace uhlí OKD
Termobarogeochemical research of mineralization on the vein Terézia (Banská Štiavnica)
Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica / Jeleň, Stanislav, Kovalenker, V. A., Prokofjev, V. J. -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 149-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Termodynamic modelling of solutions from uranium deposit Stráž pod Ralskem
Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem / Eichler, František -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Termodynamický model pro titanový a železitý pevný roztok biotitu
Termoelectric power and microhardness of pyrite and marcazite from the Kremnica-Sturec deposit, Middle Slovakia
Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec / Ďurža, Ondrej, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 183-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika / Ďurža, Ondrej -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 183-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Termofytikum-mezofytikum-oreofytikum a měkkýši / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 48, č. 4 (2000), s. 177-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Paliva -- Roč. 5, č. 1 (2013), s. 32-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách / Dolejš, David, Špillar, Václav -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří / Cajz, Vladimír, Chlupáčová, M., Mrázová, Š. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 316-318
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ