Listování
od 

Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Konta, J., Kotora, J., Koudela, S., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Pospíšil, Z., Stoklasa, Jaroslav, Sušická, G., Špičák, K., Veselá, M., Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- 1-2 (2001), s. 16-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - VI / Buriánek, M., Čtrnáctá, L., Janák, O., Konta, J., Kotora, J., Kunc, J., Lvová, H., Mach, O., Stoklasa, Jaroslav, Vyhnanovský, L. -- In: Silikátový zpravodaj -- 1-2 (2002), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Termoanalytická studie oxidace uhlí OKD
Termobarogeochemical research of mineralization on the vein Terézia (Banská Štiavnica)
Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica / Jeleň, Stanislav, Kovalenker, V. A., Prokofjev, V. J. -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 149-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Termodynamic modelling of solutions from uranium deposit Stráž pod Ralskem
Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem / Eichler, František -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Termodynamický model pro titanový a železitý pevný roztok biotitu
Termoelectric power and microhardness of pyrite and marcazite from the Kremnica-Sturec deposit, Middle Slovakia
Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec / Ďurža, Ondrej, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 183-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika / Ďurža, Ondrej -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 183-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Termofytikum-mezofytikum-oreofytikum a měkkýši / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 48, č. 4 (2000), s. 177-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Paliva -- Roč. 5, č. 1 (2013), s. 32-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách / Dolejš, David, Špillar, Václav -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří / Cajz, Vladimír, Chlupáčová, M., Mrázová, Š. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 316-318
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Terra aurea deserta / Flousková, Zdeňka -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 28, č. 5 (1995), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Terrace system of the middle and lower Sázava River / Balatka, B., Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologia Slovaca -- Roč. 6, č. 1 (2006), s. 69-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terrace system of the rivers Dourdou and Rance in the surroundings of the Massif Central, France
Terrace system of the rivers Dourdou and Rance in the surroundings of the St. Sernin-sur-Rance, southwest margin of the Massif Central, France
The terrace system of the Tigris river in NE Iraq / Domas, Jaroslav, Taufiq, Jamal Muneer -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Vol. 18 (1987), p. 171-187, 4 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)