Listování
od 

Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic) / Teodoridis, Vasilis -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 57, no. 3-4 (2001), p. 103-140, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin) / Teodoridis, Vasilis -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 165-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic) / Teodoridis, Vasilis -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 3 (2003), p. 261-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal / Hradecký, Petr -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 31 (2006), p. 11-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary ignimbrites in Central America: volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal / Hradecký, Petr -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 31, č. listopad (2006), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Tertiary locality of Seifhennersdorf (Oberlausitz, Germany)
Tertiary maars around the Ohře rift. Field Trip Guide book - International Maar Conference, Daun/Vulkaneifel, August 17-27, 2000
Tertiary macroflora from some localities in Slovakia
Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe / Kvaček, Zlatko, 1937-, Teodoridis, Vasilis -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 82, no. 4 (2007), p. 383-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe / Kvaček, Zlatko, Teodoridis, Vasilis -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 82, č. 4 (2007), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Tertiary metallogenetic evolution of the west Carpathian volcanogenic ore deposits / Böhmer, Miloslav -- In: 27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, VolumeVI, section 12 -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary montmorillonitic clays from the Cheb basin (Czech Republic): alternative backfill material in the nuclear waste disposal / Boháč, Jan, Jelínek, Emil, Přikryl, Richard, Ryndová, Tereza, Vejsada, Jan -- In: Proceedings of the Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century -- ISBN 90-2651-846-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Tertiary morphogeny and karstogenesis of the Bohemian Karst / Bednářová, Jaroslava, Bosák, P., Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 10-19
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tertiary of the Bohemian Massif / Bůžek, Č., Čtyroký, P., Fejfar, O., Konzalová, Magda, Kvaček, Z., Malecha, A., Shrbený, O., Šantrůček, P., Václ, J. -- In: Geological Atlas of the Czech Republic -- ISBN 80-7075-167-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Tertiary on the Bohemian Massif in Southern Moravia (Czech Republic)
Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model / Bendl, J., Bendl, Jiří, Dobeš, P., Dobeš, Petr, Pivec, Edvín, Šrein, Vladimír, Ulrych, J., Ulrych, Jaromír, Žák, K., Žák, Karel, 1957- -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian type -- s. 113
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics / Adamovič, Jiří, 1965-, Cajz, Vladimír, Langrová, Anna, Melka, Karel, Novák, Jiří K., Pertlik, Franz, Radoň, Miroslav, Ulrych, Jaromír, Wiesner, Tomáš, Žid, Ladislav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 15 (116), s. 5-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteritics / Adamovič, Jiří, Cajz, Vladimír, Langrová, Anna, Melka, Karel, Novák, Jiří Karel, Pertlik, F., Radoš, M., Ulrych, Jaromír, Wiesner, T., Žid, L. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2000, 15 (116), s. 5-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia) / Konzalová, Magda, Kvaček, Z., Němejc, F., Pacltová, B. -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 46, č. 4 (2002), s. 121-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia) / Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937-, Němejc, František, 1901-1976, Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 46, no. 4 (2002), p. 121-176
Zdroj: ČGS (UNM)