Listování
od 

Tertiary montmorillonitic clays from the Cheb basin (Czech Republic): alternative backfill material in the nuclear waste disposal / Boháč, Jan, Jelínek, Emil, Přikryl, Richard, Ryndová, Tereza, Vejsada, Jan -- In: Proceedings of the Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century -- ISBN 90-2651-846-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Tertiary morphogeny and karstogenesis of the Bohemian Karst / Bednářová, Jaroslava, Bosák, P., Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 10-19
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tertiary of the Bohemian Massif / Bůžek, Č., Čtyroký, P., Fejfar, O., Konzalová, Magda, Kvaček, Z., Malecha, A., Shrbený, O., Šantrůček, P., Václ, J. -- In: Geological Atlas of the Czech Republic -- ISBN 80-7075-167-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Tertiary on the Bohemian Massif in Southern Moravia (Czech Republic)
Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model / Bendl, J., Bendl, Jiří, Dobeš, P., Dobeš, Petr, Pivec, Edvín, Šrein, Vladimír, Ulrych, J., Ulrych, Jaromír, Žák, K., Žák, Karel, 1957- -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian type -- s. 113
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics / Adamovič, Jiří, 1965-, Cajz, Vladimír, Langrová, Anna, Melka, Karel, Novák, Jiří K., Pertlik, Franz, Radoň, Miroslav, Ulrych, Jaromír, Wiesner, Tomáš, Žid, Ladislav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 15 (116), s. 5-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteritics / Adamovič, Jiří, Cajz, Vladimír, Langrová, Anna, Melka, Karel, Novák, Jiří Karel, Pertlik, F., Radoš, M., Ulrych, Jaromír, Wiesner, T., Žid, L. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2000, 15 (116), s. 5-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia) / Konzalová, Magda, Kvaček, Z., Němejc, F., Pacltová, B. -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 46, č. 4 (2002), s. 121-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia) / Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937-, Němejc, František, 1901-1976, Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 46, no. 4 (2002), p. 121-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia) / Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, Němejc, František, Pacltová, Blanka -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 46, č. 4 (2003), 56
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Tertiary relics of western and central Bohemia reflected by the palynological research
A Tertiary sedimentation at the margin of the North-Bohemian brown coal basin
Tertiary Sediments in the Vicinity of Vacenovice
Tertiary sediments in the volcanic complex at the NE margin of the České středohoří Mts.
Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts. / Gross, Pavol, Kováč, Michal, 1952- -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [5-6]
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary subduction mechanism of the Carpathian-Pannonian region / Lexa, Jaroslav, Nemčok, Michal, Pospíšil, Lubomil -- In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten in Österreich -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 41 (1996), p. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary valleys in the area around the villages of Šebrov and Svatá Kateřina
Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin / Bůžek, Čestmír, 1933-, Dvořák, Zdeněk, Kvaček, Zlatko, 1937-, Prokš, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 2 (1992), s. 117-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: ThePalaeobotanist -- ISSN 0031-0174 -- Vol. 57, no. 3 (2008), p. 459-463
Zdroj: ČGS (UNM)
Tertiary vegetation of North-Bohemian brown-coal basin in the view of new evidences