Listování
od 

Testing of the partial derivatives approximation preciseness / Pacina, Jan -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Testing of the presence of large electromagnetic pulse during the Tunguska event for the Mirror Matter hypothesis / Kletetschka, Günther -- In: International Scientific Conference "100 years of the Tunguska Event" -- S. 1-1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Testing of the soil water retention capacity
Testing of two-stage model as a mechanism of the lower crust exhumation in the Bohemian massif during the Variscan Orogeny (Czech Republic) / Edel, Jean-Bernard, Lexa, Ondrej, Peschler, A. P., Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Rendiconti della Societa geologica italiana. Nuova serie -- ISSN 0392-3037 -- Vol. 5, no. 1 (2007), p. 170
Zdroj: ČGS (UNM)
Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod) / Přibyl, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 30, suppl. (1995), p. 57-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Testing Stokes-Helmert geoid model computation on a synthetic gravity field: experiences and shortcomings / Avalos-Naranjo, David, Ellman, Artu, Featherstone, Will E., Hirt, Christian, Kingdon, Robert, Kuhn, Michael, Martinec, Zdeněk, Santos, Marcelo C., Vaníček, Petr, 1935- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 57, no. 3 (2013), p. 369-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Testing the method of evaluating the acidification of waste pile materials in Ostrava-Karviná Coal District
Testing the nature of remanent magnetization using REM(AF) method / Donadini, F., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Pesonen, L. J., Wasilewski, P. J. -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 38, - (2006)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Testing the origin of Martian 'blueberries': magnetic measurements may be key to the answer / Adachi, T., Adamovič, Jiří, Chan, M., Fuller, M., Herrero-Bervera, E., Kletetschka, Günther, Mikula, V. -- In: Geological Society of America : abstracts with programs -- Roč. 39, č. 5 (2007), s. 11-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech / Klika, Zdeněk, 1943-, Kolomazník, Ivan -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 101-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 66-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Testování retenční schopnosti půdy / Lichner, Ľubomír, 1949-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice) / Janský, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 184-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Testování vybraných metod geomorfologické analýzy při studiu dynamiky reliéfotvorných procesů
Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača / Bláha, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 170-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Tests of two-point paraxial traveltime formula in inhomogeneous anisotropic media / Červený, V., Iversen, E., Pšenčík, Ivan, Waheed, U. B. -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 22 -- S. 113-127
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra / Černý, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 314
Zdroj: ČGS (UNM)
Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku / Kyrš, Jaromír, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 3 (2003), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury / Skála, R., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 241-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury / Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)