Listování
od 

Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 66-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Testování retenční schopnosti půdy / Lichner, Ľubomír, 1949-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice) / Janský, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 184-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Testování vybraných metod geomorfologické analýzy při studiu dynamiky reliéfotvorných procesů
Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača / Bláha, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 170-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Tests of two-point paraxial traveltime formula in inhomogeneous anisotropic media / Červený, V., Iversen, E., Pšenčík, Ivan, Waheed, U. B. -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 22 -- S. 113-127
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra / Černý, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 314
Zdroj: ČGS (UNM)
Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku / Kyrš, Jaromír, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 3 (2003), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury / Skála, R., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 241-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury / Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Tetrahedrite from Sv. Petr occurrence - Rietveld's precision to its crystal structure
Tetrahedrite from uranium deposit Zálesí near Javorník ve Slezsku, Czech Republic
Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 4 (1994), p. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Teuthoidea from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) - A critical review / Košťák, Martin, 1971- -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Vol. 57 (2002), p. 359-369
Zdroj: ČGS (UNM)
Textové vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů / Müller, Vlastimil -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
The Texts and Contexts. Some Comments on the Position of Literary Folkloristics between European Ethnology and Cultural Anthropology.
Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic / Breiter, Karel, Gabašová, Ananda, Leichmann, Jaromír, Müller, Axel -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 80, č. 1-4 (2005), 23
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic / Breiter, Karel, 1956-, Gabašová, Ananda, 1953-, Leichmann, Jaromír, Müller, Axel -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 80, no. 1-4 (2005), p. 323-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Textural and structural characteristics of colluvial sediments
Textural evidence for the existence of two-phase granites in the younger intrusive complex granites of the Krušné hory/Erzgebirge province / Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)