Listování
od 

Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krusne hory/Erzgebirge granite pluton / Dolejš, David, Mueller, Axel, Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: Contributions to Mineralogy and Petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 155, č. 1 (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton / Dolejš, David, Müller, Axel, Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Vol. 155, no. 1 (2008), p. 93-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Textural Evolution in the Transition from Subsolidus Annealing to Melting Process, Example of the Velay Dome, French Massif Central / Dallain, Christophe, Ledru, Patrick, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Textural evolution in the transition from subsolidus annealing to melting process, Velay Dome, French Massif Central / Dallain, C., Ledru, Patrick, Schulmann, Karel -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 17, no. 1 (1999), p. 61-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Textural evolution in the transition from subsolidus annealing to melting process, Velay Dome, French Massif Central / Dallain, C.., Ledru, P.., Schulmann, Karel -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 17, č. 1 (1999), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Textural Relations and Mineral Compositions of Retrogressed Low-Grade, High-Pressure Metabasites and Phyllites around Krkonoše Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts. / Faryad, Shah Wali, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 139
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture analysis by ultrasonic sounding, neutron diffraction and microscopic analysis - example of natural and artificial solids / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Proceedings: Ultrasonics and acoustic emission. 35th international conference -- s. 49-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Texture analysis of the south Bohemian moldavite strewn-field / Cílek, Václav, jr., Kos, Miroslav, Mikeš, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 4 (1986), p. 197-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture and elastic anisotropy of rocks from the Kola superdeep borehole determined by neutron diffraction and ultrasonic measurements at high hydrostatic pressures and under three-axial load / Ivankina, T. I., Kern, H., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 00298
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia / Nývlt, Daniel, Sikorová, Jana, Víšek, Josef -- In: Geological Quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 50, č. 3 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia / Nývlt, Daniel, 1976-, Sikorová, Jana, Víšek, Josef -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 50, no. 3 (2006), p. 345-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture and structure analysis of metagabbro by neutron diffraction / Dlouhá, M., Kalvoda, L., Krůželová, M., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Journal of Physics: Conference Series -- ISSN 1742-6588 -- Roč. 340, č. 1 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Kuznecov, J. I., Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Smirnov, Jurij P., Ullemeyer, Klaus -- In: Fizika Zemli -- ISSN 0002-3337 -- No. 1 (2000), p. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola Superdeep Borehole SG-3 at high pressures / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Ullemeyer, K. -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 37, č. 1 (2001), s. 37-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Texture effects in powder diffraction and their correction by simple empirical functions / Valvoda, V. -- In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction -- ISBN 0-19-850189-7 -- s. 520-531
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke / Kožušníková, Alena, Pěgřimočová, J. -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 125-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The texture of silver-rich minerals on Pošepný vein by Vrančice near Příbram
Textures and elastic anisotropies of amphibolites from the Kola borehole / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Ullemeyer, K. -- In: Proceedings of the Twelfth international conference on textures of material (ICOTOM-12). 2 -- s. 1587-1592
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic