Listování
od 

Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia) / Hoffmann, Uwe, Opluštil, Stanislav, 1962-, Rapprich, Vladislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Vol. 2 (2007), p. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Textures of rare-metal granites as exploration tool / Müller, Axel, Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Texturní a chemický vývoj frakcionovaného granitového systému: peň Podlesí, Česká republika
Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky / Staněk, Josef -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví / Zimák, Jiří -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 32 (1993), s. 71-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu / Fiala, František -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 42 (1987), s. 9-40, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury v sedimentech jeskyně Tereza / Marvánek, Ondřej -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury v sedimentech jeskyně Tereza / Marvánek, Ondřej -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologií a kulturní antropologií. / Janeček, Petr -- In: Národopisná revue -- ISSN 0862-8351 -- Roč. 19, č. 4 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku / Zaňát, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 465-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz) / Hejhal, Petr, 1975-, Hrubý, Petr, 1973 červ. 1.-, Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 238-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 229-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku / Sova, František -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 5 (1988-89), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku / Burachovič, Stanislav, 1950- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba bauxitu ve světě / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 310-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba borátů v Údolí smrti / Nehyba, Slavomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením / Eisner, Leo -- In: Břidlicový plyn. Energetická revoluce? -- S. 27-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992 / Hájek, L. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 444-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR / Fengl, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-14, D 16
Zdroj: ČGS (UNM)