Listování
od 

Textury v sedimentech jeskyně Tereza / Marvánek, Ondřej -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologií a kulturní antropologií. / Janeček, Petr -- In: Národopisná revue -- ISSN 0862-8351 -- Roč. 19, č. 4 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku / Zaňát, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 465-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz) / Hejhal, Petr, 1975-, Hrubý, Petr, 1973 červ. 1.-, Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 238-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 229-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku / Sova, František -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 5 (1988-89), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku / Burachovič, Stanislav, 1950- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba bauxitu ve světě / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 310-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba borátů v Údolí smrti / Nehyba, Slavomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením / Eisner, Leo -- In: Břidlicový plyn. Energetická revoluce? -- S. 27-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992 / Hájek, L. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 444-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR / Fengl, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-14, D 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině / Panoš, Vladimír, 1922-2002, Pučálka, Radomil -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 1 (1990), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 10 (1998), s. 325-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012 / Svoboda, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2013), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba hnědého uhlí v NSR / Klimecká, Vlasta -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1986), s. 133-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí / Kremer, Jiří, Pavlíčková, Jitka -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 46, č. 10 (1996), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946 / Smolková, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 187-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy / Pavelka, Josef -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)