Listování
od 

Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich Mann and Günter A. Wagner) / Filip, Jiří, Suchý, V. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 2 (2004), s. 107-112
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Thermal behaviour of organically modified clays / Martynková, G.S., Plevová, Eva, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka, Vítámvásová, E. -- In: Nano Ostrava 2013 -- S. 114-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal behaviour of pyrope at 1000 and 1100 degrees C: mechanism of Fe2+ oxidation and decomposition model / Barčová, K., Ferrow, E., Martinec, Petr, Mašláň, M., Walla, J., Zbořil, R. -- In: Physics and Chemistry of Minerals -- ISSN 0342-1791 -- Roč. 30, - (2003), s. 620-627
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal behaviour of selected Czech sandstones / Plevová, Eva -- In: OSTA 09 -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal Behaviour of Selected Marble Samples / Kožušníková, Alena, Plevová, Eva, Vaculíková, Lenka -- In: Conference on Calorimetry and Thermal Analysis /10./ Conference Materials -- S. 52-52
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay / Balek, Vladimír, Bountsewa, M., Dorničák, V., Koloušek, D., Kovanda, F., Martinec, Petr, Mašláň, M., Vaculíková, Lenka -- In: Journal of Thermal Analysis -- ISSN 0368-4466 -- Roč. 71, - (2003), s. 727-737
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal decomposition and leaching of mechanically activated chalkopyrite
Thermal decomposition of almandine garnet: Moessbauer study / Barčová, K., Kula, Petr, Martinec, Petr, Mašláň, M., Zbořil, R. -- In: Czechoslovak Journal of Physics -- ISSN 0011-4626 -- Roč. 51, č. 7 (2001), s. 749-754
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides / Kupka, František -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal decomposition of natrolite / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- No. 63 (1983), p. 87-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal decomposition of natural mordenite / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Chemické zvesti -- Roč. 41, č. 3 (1987), s. 351-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal decomposition of zeolites
Thermal effects of magma emplacement and the origin of columnar jointing in host sandstone / Adamovič, Jiří -- In: LASI II Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes -- s. 22-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Thermal effects of the Žulová granite pluton, Silesicum, Eastern Variscan Front / Žáček, Vladimír -- In: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne -- ISSN 0867-7360 -- Roč. 23, č. 1 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Thermal evolution and petroleum generation-migration in Barrandian Strata of the Prague Basin (Czech Republic): an organic-geochemical and basin modelling study / Filip, Jiří, Franců, E., Glasmacher, U., Mann, U., Radke, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, Volk, H., Wagner, G., Wilkes, H., Zeman, Antonín -- In: 19th International Meeting on Organic Geochemistry -- s. 207-208
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Thermal Evolution and petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic) / Filip, Jiří, Franců, E., Glasmacher, U., Mann, U., Radke, M., Suchý, Václav, Sýkorová, I., Volk, H., Wagner, G., Wilkes, H., Zeman, Antonín -- In: Official Program of the 1999 AAPG Annual Convention -- s. 18
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Thermal Evolution and Petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic / Filip, Jiří, Franců, E., Glasmacher, U., Mann, U., Radke, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, Volk, H., Wagner, G., Wilkes, H., Zeman, Antonín -- In: The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Annual Meeting 1999 -- s. 18
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Kotková, Jana, 1963-, Kröner, Alfred, Todt, W. -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, Tajčmanová, Lucie -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 24, č. 2 (2006), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, 1958-, Tajčmanová, Lucie -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 24, no. 2 (2006), p. 119-134
Zdroj: ČGS (UNM)