Listování
od 

Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes / Borecká, Lenka, Dobeš, P., Filip, Jiří, Machovič, V., Stejskal, M., Suchý, V., Sýkorová, Ivana, Šafanda, Jan -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 11 (128), s. 45-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes / Stejskal, Michal, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šafanda, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 11 (128), p. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal history of selected Paleozoic areas in SE part of Bohemian Massif, based on vitrinite reflectivity
Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Kalvoda, Jiří, Otava, Jiří, 1950-, Poelchau, Harald S. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 247-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons / Banas, Michal, Clauer, Norbert, Srodon, Jan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 4-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico) / Bodri, L., Čermák, Vladimír, Šafanda, Jan -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 99, č. 6 (2010), s. 1437-1451
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico) / Bodri, Louise, Čermák, Vladimír, 1937-, Šafanda, Jan, 1952- -- In: International journal of Earth sciences -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 99, no. 6 (2010), p. 1437-1451
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal loading of smectite-rich rocks: Natural processes vs. laboratory experiments / Hanus, Radek, Jelínek, Emil, Kolaříková, Irena, Přikryl, Richard -- In: Applied Clay Science -- ISSN 0169-1317 -- Roč. 29, č. 3-4 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Thermal Manifestations and Nanoindentation of Bone Cements for Orthopaedic Surgery / Čolič, K., Hloch, Sergej, Hvizdoš, P., Jakubéczyová, D., Kloc, J., Kozak, D., Magurová, D., Monka, P. -- In: Thermal Science -- Roč. 17, č. 1 (2013), s. 251-258
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Thermal mineral water springs in Karlovy Vary / Vrba, Jaroslav -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 27, no. 2 (1996), p. 120-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary / Vrba, Jaroslav -- In: Springs and Bottled Waters of the World, Ancient History, Source, Occurence, Quality and Use -- ISBN 3-540-61841-4 -- s. 176-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal nalysis of uranyl minerals III. Uranyl silicates
Thermal overprint in Paleozoic sediments of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif: a record of late Variscan orogen-parallel extension / Bábek, Ondřej, 1969-, Franců, Eva, 1972-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Neubauer, Franz, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal plasma destruction of persistent polyhalogenide compounds / Brožek, Vlastimil, Hrabovský, Milan, Kopecký, Vladimír, Lokajíček, Tomáš -- In: Proceeding. 2, CHISA 96-International Congress of Chemical and Process Engineering. -- s. SL 9/1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Thermal reactions of polyethylene with coal (TG/DSC approach) / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry -- Roč. 76, - (2004), s. 49-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Thermal reactions of polymer chains with coal structures / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: 12th International Conference on Coal Science 2003 -- s. 15A2/1-15A2/9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The thermal regime of the crystalline continental crust: implications from the KTB / Clauser, Ch., Giese, P., Huenges, E., Kohl, T., Lehmann, H., Rybach, L., Šafanda, Jan, Wilhelm, H., Windloff, K., Zoth, G. -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 102, B8 (1997), s. 18417-18441
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB / Clauser, Christoph, Giese, Peter, Huenges, Ernst, Kohl, Thomas, Lehmann, Holger, Rybach, Ladislaus, Šafanda, Jan, Wilhelm, Helmut, Windloff, Karla, Zoth, Gustav -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Vol. 102, no. B8 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Thermal regimens and the geological development of the Bohemian massif / Škvor, Vladimír, 1928- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- No. 38 (1983), p. 41-70
Zdroj: ČGS (UNM)