Listování
od 

Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča / Broska, Igor, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 271-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif) / René, Miloš -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 23(130) (2003), s. 77-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif) / René, Miloš -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 23 (130), p. 77-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ti-rich pargasite from spessartite at Slabce village, Křivoklát-region
Tiažová a geomagnetická anomália na východ od Bratislavy / Marušiaková, Darina, Szalaiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 477-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Tibni - solný důl na Eufratu / Šmerda, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 356-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Tibor Buday eighty years old
Tibor Buday osmdesátipětiletý / Ďurica, Dušan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 366
Zdroj: ČGS (UNM)
Tibor Buday osmdesátníkem / Ďurica, Dušan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 4 (1993), s. 251
Zdroj: ČGS (UNM)
Tidal and non-tidal frequencies found in the seismicity of California / Kalenda, Pavel, Málek, Jiří, Skalský, Lumír -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-29 /395/, - (2006), s. 107-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Tidal Force Function and Tidal Torques / Burša, Milan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 111-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Tidal modulation of temperature oscillations monitored in borehole Yaxcopoil-1 (Yucatán, Mexico) / Bodri, L., Čermák, Vladimír, Šafanda, Jan -- In: Earth and Planetary Science Letters -- ISSN 0012-821X -- Roč. 282, č. 1-4 (2009), s. 131-139
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Tide forces affecting the rock massif
Tide forces and anomalous geomechanical phenomena
Tiefenbau, Krustenentwicklung des böhmischen Massivs und Möglichkeiten der Prognostizierung verdeckter endogener Lagerstätten / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 29, Nr. 1 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Der tiefere Aufbau des Böhmisches Massivs und die Distrubition der Akkumulation der Erzmateriale
Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik / Pacher, Martina -- In: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz -- ISSN 1608-8166 -- No. 9 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tíhová anomálie pseudotrachytové kaldery u Roztok nad Labem / Mrlina, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 354-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Tíhové minimum v Chebské pánvi u Žírovic a jeho geologické interpretace / Dobeš, Miroslav, Levá, Blanka, Švancara, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 10 (1982), s. 273-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Tíhové modely oravské neogenní pánve / Pospíšil, Lubomil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 301-307
Zdroj: ČGS (UNM)