Listování
od 

Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin / Boiron, M. C., Delian, F., Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Tao, Zhang, Vavřín, Ivan, Žák, Karel -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 38, č. 1 (2003), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin / Boiron, Marie-Christine, Delian, Fan, Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan, Tao, Zhang, Vavřín, Ivan, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 38, no. 1 (2003), p. 39-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Tin-tungsten deposit in the Slavkovský les Mts. and deposits of the world
Tinguaitic dyke rocks from the Roztoky Volvanic Centre, České středohoří Mts., NW Bohemia / Novák, Jiří Karel -- In: International Workshop BASALTS 2004. Abstracts Volume & Excursion Guide -- s. 23
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave / Kraus, Libor -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
A tiny stem group representative of Pici (Aves, Piciformes) from the early Oligocene of the Czech Republic. / Gregorová, Růžena, Mayr, Gerald -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 86, č. 3 (2012), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Tipologija ispol´zujemosti burogo uglja v otdel´nych oblastjach Severočešskogo burougol´nogo bassejna
Tipologija sklonovych i dolinnych geosistem v gornych i cholmistych oblastjach : II. Čechoslovacko-poľskij seminar, g. Brno - oktjabr´ 1980 g.
Tipomorfnyje akcessornyje mineraly granitoidov kristallinikuma Maloj Fatry / Broska, Igor -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 6 (1986), s. 693-707
Zdroj: ČGS (UNM)
Tipy karstovych vodonosnych plastov
Tirolit z Doubravice, s. od Jičína / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Tirolit z Doubravice u Jičína / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
Tirolite from Doubravice near Jičín, Czech Republic
Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu / Starý, Jiří, Šanderová, Jolana, Tomášek, Martin -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Tisá skála / Vítek, Jan -- In: Přírodní vědy -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 157-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Tisá skála / Lipský, Zdeněk -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 19 (1990), s. 292-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians / Krystyn, L., Lein, R., Mello, Ján, Piller, W., Riedel, P. -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Tissue-to-tissue competition between caliaporids and stromatoporoids: related skeletal features and possible strategies. [Competición tejido a tejido entre caliapóridos y stromatopóridos: características esqueléticas relaticionadas y posibles estrategias] / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Societa Paleontologica Italiana. Bollettino -- Roč. 91, 1-4 (1997), s. 273-283
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tišnovský kras / Vašík, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Titan - bájná síla bohů / Pařízek, Jindřich -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 1 (2014), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)