Listování
od 

Tirolit z Doubravice, s. od Jičína / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Tirolit z Doubravice u Jičína / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
Tirolite from Doubravice near Jičín, Czech Republic
Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu / Starý, Jiří, Šanderová, Jolana, Tomášek, Martin -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Tisá skála / Vítek, Jan -- In: Přírodní vědy -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 157-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Tisá skála / Lipský, Zdeněk -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 19 (1990), s. 292-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians / Krystyn, L., Lein, R., Mello, Ján, Piller, W., Riedel, P. -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Tissue-to-tissue competition between caliaporids and stromatoporoids: related skeletal features and possible strategies. [Competición tejido a tejido entre caliapóridos y stromatopóridos: características esqueléticas relaticionadas y posibles estrategias] / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Societa Paleontologica Italiana. Bollettino -- Roč. 91, 1-4 (1997), s. 273-283
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tišnovský kras / Vašík, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Titan - bájná síla bohů / Pařízek, Jindřich -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 1 (2014), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Titan v keramických surovinách / Neužil, Josef, 1925- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1989), s. 199-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Titanit z Chvaletic / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Titanit ze Žulového vrchu u Vápenné v Jeseníkách / Svoboda, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 239
Zdroj: ČGS (UNM)
Titanite from the Žulový vrch hill near Vápenná, Jeseníky Mts.
Titanite-ilmenite-magnetite phase realtions in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 3 (2008), s. 239-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 3 (151), p. 239-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Titanium in ceramic raw material
Titanium-rich vesuvianite from skarnoids near Nedvědice in the Western Moravia
Titerina, a living fossil in the Ordovician: A young protoconodont (?) and the oldest chaetognath animal / Frýda, Jiří, Kraft, Petr, Lehnert, Oliver -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 1-2 (1999), p. 451-454
Zdroj: ČGS (UNM)