Listování
od 

Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu / Cílek, Václav -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 116-121
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 116-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem / Kopa, Dušan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 41, č. 1 (1992), s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech / Špaček, Karel -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy / Bek, Jiří, Dobrovolný, Jiří, Hladil, Jindřich, Langrová, Anna -- In: Český kras -- s. 65-68
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy / Bek, Jiří, Bosák, Pavel, 1951-, Dobrovolný, Jiří, Hladil, Jindřich, 1953-, Langrová, Anna -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc / Zorkovský, Vojtech -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 5 (1990), s. 585-592
Zdroj: ČGS (UNM)
To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc / Svobodová, Marcela -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, 2-4 (2008), s. 49-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc. / Svobodová, Marcela -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena / Pešek, Jiří, 1936- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 - Abstracts -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc. / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 2 (1999), p. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
To crustal deformation modeling of the West Bohemia swarm area, Central Europe. Reply to the open letter / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 10, č. 1 (2013), s. 41-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
To date results of research conducted in the application of dolomite to fumes desulphurization
To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the EAST SUDETEN network / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 24(131) (2003), s. 89-97
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network / Bosy, Jarosław, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 24 (131), p. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
To nappe tectonics of Silesicum and Lugicum / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav -- In: Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
To occurrence of corundum (saphire) in the Kaplice Unit (Moldanubian, Southern Bohemia)
To Pizzetti's theory of the level ellipsoid / Pick, Miloš, Yurkina, M. I. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 3 (2002), s. 435-454
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
To problems of the cave deposits on the Stránská skála Hill