Listování
od 

Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy / Bek, Jiří, Dobrovolný, Jiří, Hladil, Jindřich, Langrová, Anna -- In: Český kras -- s. 65-68
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy / Bek, Jiří, Bosák, Pavel, 1951-, Dobrovolný, Jiří, Hladil, Jindřich, 1953-, Langrová, Anna -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc / Zorkovský, Vojtech -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 5 (1990), s. 585-592
Zdroj: ČGS (UNM)
To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc / Svobodová, Marcela -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, 2-4 (2008), s. 49-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc. / Svobodová, Marcela -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena / Pešek, Jiří, 1936- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 - Abstracts -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc. / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 2 (1999), p. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
To crustal deformation modeling of the West Bohemia swarm area, Central Europe. Reply to the open letter / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 10, č. 1 (2013), s. 41-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
To date results of research conducted in the application of dolomite to fumes desulphurization
To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the EAST SUDETEN network / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 24(131) (2003), s. 89-97
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network / Bosy, Jarosław, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 24 (131), p. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
To nappe tectonics of Silesicum and Lugicum / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav -- In: Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
To occurrence of corundum (saphire) in the Kaplice Unit (Moldanubian, Southern Bohemia)
To Pizzetti's theory of the level ellipsoid / Pick, Miloš, Yurkina, M. I. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 3 (2002), s. 435-454
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
To problems of the cave deposits on the Stránská skála Hill
To question of interrelations between climate and karst
To question of interrelations between structure and karst
To recent geodynamics of the Sudeten area / Jechumtálová, Zuzana, Kontny, B., Pichl, R., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: 13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Area. Abstracts -- S. 43
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
To Renew or not Renew Reverse Water Pumping into Černé Lake?