Listování
od 

Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 40, č. 1-2 (2000), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Todorokite from graphite deposit Lazec, NW from Český Krumlov, Czech Republic
TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic / Bratteli, Fred, Franců, Eva, Franců, Juraj, Hatzignatiou, Dimitrios, Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Lojka, Richard, Riis, Fridtjof -- In: EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tok času v krajině / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 158-168
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tok dusíku říční vodou z povodí Trnávky / Skořepová, Irena -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie -- Č. 17 (1983), s. 81-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra / Fuksa, Josef K. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 3 (2007), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Toller Graben bei Ústí nad Labem - die Rekonstruktionen der vulkanischen Entwicklung
Tomb of Nefertari signature in microgravity observations in the Valley of the Queens, Luxor, Egypt / Hassan, G. S., Issawy, E. S. A., Mrlina, Jan, Radwan, A. H., Sakr, K. O. -- In: Journal of Geophysics -- Roč. 1, č. 1 (2002), s. 23-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Tomografická inverze z povrchu v mělké seismice / Hrdá, Jaromíra (2002) -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Tomographic inversion from the surface in shallow seismic
Tomographic Location of Rockbursts Using Isometrical Algorithm / Málek, Jiří -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-22(310) (1999), s. 167-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
TOMS představuje novou generaci software pro podporu řízení distribučních společností / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 3 (2004), s. 14-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A tool for determination finite seismic source parameters via stopping phases method / Kolář, Petr -- In: Technical Computing Prague 2011 19th Annual Conference Proceedings -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Tool for finite seismic source parameters determination - Stopping phases method, ver. 2 / Kolář, Petr -- In: Technical Computing Prague 2013. 21th Annual Conference Proceedings -- s. 473-484
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tools for promotion of geological heritage and geosciences
TOP GEO Group CZ spol.s.r.o / Kofroň, Vojtech, Zajíček, P. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 68-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Topaz - the world localities and their representation in precious stone collection of the National Museum, Prague
Topaz as an important host for Ge in granites and greisens / Breiter, Karel, Gardenová, N., Kanický, V., Vaculovič, T. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 77, č. 4 (2013), s. 403-417
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ