Listování
od 

Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic / Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Ulrych, Jaromír -- In: Tourmaline 1997 - International Symposium on Tourmaline: abstracts -- s. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic / Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Ulrych, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 1-2 (1998), p. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika / Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Povondra, P., Ulrych, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, 1-2 (1998), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tourmaline in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republik) / Losos, Zdeněk, Selway, Julie B. -- In: Tourmaline 1997 - International Symposium on Tourmaline: abstracts -- s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline in hydrothermal veins at Chabičov (northern Moravia)
Tourmaline in quartz-calcite veins from the Lahn-Dill type iron-ore deposit near Rešov in the Nízký Jeseník Mts. (Czech Republic)
Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review / Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Tourmaline 1997 - Field Trip Guidebook -- s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline-muscovite orthogneiss from the Budislav, near of the Soběslav
Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic) / Losos, Zdeněk, Selway, Julie B. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 1-2 (1998), p. 45-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline of the buergerite-dravite series from Chabičov (north Moravia)
Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic / Černý, Petr, Hawthorne, Frank C., Novák, Milan, 1952-, Ottolini, Luisa, Selway, Julie B. -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 11, no. 3 (1999), p. 557-568
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline of the schorl-dravite series from Český Krumlov, Czechoslovakia
Tourmaline of the schorl-dravite series from Přísečnice, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
Tourmaline of tourmalinites and quartz secretions from the Kaplice Unit (southern Bohemia)
Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids / Buriánek, David, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractition of late solidus to early subsolidus magmatic fluids / Buriánek, David, Novák, Martin -- In: Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tourmalines
Tourmalines from lithium-bearing pegmatite at Dobrá Voda near Velké Meziříčí
Tourmalines from metamorphosed carbonate rocks (western Moravia)
Tourmalines from pegmatites in Písek area