Listování
od 

Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric) / Bielik, Miroslav, Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Hegedüs, E., Janik, Tomasz, Keller, G. Randy, Potfaj, Michal, Ślączka, Andrzej, Szalaiová, Viktória, Tiira, T., Vozár, Ján, Vozár, Jozef, 1939-, Yliniemi, J. -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Vol. 39, no. 1 (2007), p. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Transfer factor and ineffective measures against radon / Jiránek, Martin, 1964-, Neznal, Martin, Neznal, Matěj, 1963- -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house? / Neznal, Martin, Neznal, Matěj, 1963- -- In: Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-661-6 -- s. 173-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model / Hanuláková, Dana, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava) / Novák, František -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 3 (1999), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd / Dušek, Radek, 1962-, Galia, Tomáš, Hradecký, Jan, 1974-, Škarpich, Václav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 8 (2013), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace hydrogramu podpovrchového odtoku na svahu
Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999 / Kašpar, Jiří, Lorencová, Hana -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1999), s. 5-10, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace minerálů během impaktní metamorfózy / Skála, Roman -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 157-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace mylonitického metagranitu interakcemi v otevřeném systému pronikající taveninou
Transformace prostorových kartézských souřadnic promítaním po normále / Pick, Miloš -- In: Moderní geodézie v ozbrojených silách. Vojensko-technická informace 58/1998 -- s. 26-38
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformace souřadnic promítáním po normále / Dušátko, D., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 48/90, č. 2 (2002), s. 30-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst / Vaishar, Antonín -- In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 4 -- s. 95-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic. / Hrádek, Mojmír -- In: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky -- S. 27-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000) / Sedláček, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny / Lacika, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 375-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformacionnyje procesy azota v illistych mineralach počvy
Transformační procesy v půdní jílové frakci / Králová, Marie -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 95 (1988), s. 1-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska / Klusáček, Petr -- In: Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej Republike a v Slovenskej Republike -- s. 19-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformation in marginal regions: the example of middle Dyje region / Koutný, Radomír, Vaishar, Antonín -- In: Acta Universitatis Carolinae 1997 Geographica -- s. 357-367
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG