Listování
od 

Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd / Dušek, Radek, 1962-, Galia, Tomáš, Hradecký, Jan, 1974-, Škarpich, Václav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 8 (2013), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace hydrogramu podpovrchového odtoku na svahu
Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999 / Kašpar, Jiří, Lorencová, Hana -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1999), s. 5-10, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace minerálů během impaktní metamorfózy / Skála, Roman -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 157-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformace mylonitického metagranitu interakcemi v otevřeném systému pronikající taveninou
Transformace prostorových kartézských souřadnic promítaním po normále / Pick, Miloš -- In: Moderní geodézie v ozbrojených silách. Vojensko-technická informace 58/1998 -- s. 26-38
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformace souřadnic promítáním po normále / Dušátko, D., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 48/90, č. 2 (2002), s. 30-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst / Vaishar, Antonín -- In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 4 -- s. 95-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic. / Hrádek, Mojmír -- In: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky -- S. 27-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000) / Sedláček, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny / Lacika, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 375-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformacionnyje procesy azota v illistych mineralach počvy
Transformační procesy v půdní jílové frakci / Králová, Marie -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 95 (1988), s. 1-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska / Klusáček, Petr -- In: Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej Republike a v Slovenskej Republike -- s. 19-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformation in marginal regions: the example of middle Dyje region / Koutný, Radomír, Vaishar, Antonín -- In: Acta Universitatis Carolinae 1997 Geographica -- s. 357-367
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transformation of amplitudes at an interface between two inhomogeneous weakly anisotropic media / Farra, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19 -- S. 93-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformation of geomorphic regime of channels in the Moravskoslezské Beskydy Mts forefield
Transformation of hematite to maghemite as observed by changes in magnetic parameters: Effects of mechanical activation / Ambatiello, A., DeBoer, C., Dekkers, M. J., Hoffmann, V., Kropáček, Vladimír, Petrovský, Eduard -- In: Geophysical Research Letters -- Roč. 23, č. 12 (1996), s. 1477-1480
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif) / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 Workshop, Smolenice, Slovak Republic, April 8th - 10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif) / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)