Listování
od 

Transformation of hematite to maghemite as observed by changes in magnetic parameters: Effects of mechanical activation / Ambatiello, A., DeBoer, C., Dekkers, M. J., Hoffmann, V., Kropáček, Vladimír, Petrovský, Eduard -- In: Geophysical Research Letters -- Roč. 23, č. 12 (1996), s. 1477-1480
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif) / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 Workshop, Smolenice, Slovak Republic, April 8th - 10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif) / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformation of polymethylphenylsiloxanes to siliconoxycarbide glasses / Kolář, František, Machovič, Vladimír, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 12(126) (2002), s. 27-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Transformation of the pectoral girdle in the evolutionary origin of frogs: insights from the primitive anuran Discoglossus / Havelková, P., Roček, Zbyněk -- In: Journal of Anatomy -- Roč. 209, č. 1 (2006), s. 1-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transformation of the trigonometric network by the projection / Pick, Miloš -- In: Symposium Role of Modern Geodesy in Armed Forces -- s. 13-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformation processes of Nitrogen in the soil clay fraction
Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase / Bittner, Richard -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformations of Aortic Arches During Metamorphosis of the Spade-Foot Toad, Pelobates fuscus / Majorová, H., Roček, Zbyněk -- In: Journal of Morphology -- Roč. 260, č. 3 (2004), s. 309
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transforming hydrographs in the hillslope subsurface / Císlerová, Milena, 1940-, Šanda, Martin, 1971- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 57, no. 4 (2009), p. 264-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 1 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, R., Schulmann, Karel, 1958-, Štípská, Pavla -- In: Journal of metamorphic geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 26, no. 1 (2008), p. 55-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 1 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Transforming mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Géologie de la France, 2007, 2 (special volume to the meeting "Mechanics of Variscan Orogeny") -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Transforming the production and treatment plant: GEAM, Separate Plant at Dolní Rožínka
Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ) / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 5 (1995), s. 319-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transgression of the Cretaceous over the Proterozoic (Unhošť-Tursko elevation, Central Bohemia)
Transgressive Mid-Cretaceous Sediments of Eastern Bohemia (The Blansko graben) / Bubík, M., Čech, S., Svobodová, Marcela -- In: Abstract Volume. 5th International Cretaceous Symposim and Second Workshop on Inoceramids -- s. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transient electromagnetic sounding / Vacek, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)