Listování
od 

Transformation of polymethylphenylsiloxanes to siliconoxycarbide glasses / Kolář, František, Machovič, Vladimír, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 12(126) (2002), s. 27-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Transformation of the pectoral girdle in the evolutionary origin of frogs: insights from the primitive anuran Discoglossus / Havelková, P., Roček, Zbyněk -- In: Journal of Anatomy -- Roč. 209, č. 1 (2006), s. 1-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transformation of the trigonometric network by the projection / Pick, Miloš -- In: Symposium Role of Modern Geodesy in Armed Forces -- s. 13-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transformation processes of Nitrogen in the soil clay fraction
Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase / Bittner, Richard -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Transformations of Aortic Arches During Metamorphosis of the Spade-Foot Toad, Pelobates fuscus / Majorová, H., Roček, Zbyněk -- In: Journal of Morphology -- Roč. 260, č. 3 (2004), s. 309
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transforming hydrographs in the hillslope subsurface / Císlerová, Milena, 1940-, Šanda, Martin, 1971- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 57, no. 4 (2009), p. 264-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 1 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, R., Schulmann, Karel, 1958-, Štípská, Pavla -- In: Journal of metamorphic geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 26, no. 1 (2008), p. 55-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 1 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Transforming mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Géologie de la France, 2007, 2 (special volume to the meeting "Mechanics of Variscan Orogeny") -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Transforming the production and treatment plant: GEAM, Separate Plant at Dolní Rožínka
Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ) / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 5 (1995), s. 319-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transgression of the Cretaceous over the Proterozoic (Unhošť-Tursko elevation, Central Bohemia)
Transgressive Mid-Cretaceous Sediments of Eastern Bohemia (The Blansko graben) / Bubík, M., Čech, S., Svobodová, Marcela -- In: Abstract Volume. 5th International Cretaceous Symposim and Second Workshop on Inoceramids -- s. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transient electromagnetic sounding / Vacek, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Dating of Caves Sediments (2003) -- In: Proceedings of International Conference on Groundwater in fractured rocks -- ISBN 92-9220-002-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
The transition between molasse stage and platform cover in the variscan central Europe / Schwab, Günther -- In: Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde -- No. 77 (1983), p. 59-76
Zdroj: ČGS (UNM)