Listování
od 

Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines / Čadek, Josef, Majer, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Symposium Gites filoniens Pb Zn F Ba de basse température du domaine varisque d'Europe et d'Afrique du Nord - Résumés des communications -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic / Kliment, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 38, no. 1 (2003), p. 157-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře / Houša, Václav -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 70-76, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych / Klimek, Kazimierz -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 11 (2004), s. 1080-1081
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport rizikových látek v erozních produktech / Čížek, V., Krejčová, Jana -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 11 (1996), s. 372-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Transported ichnofossils from the siltstones of the Zahořany Formation (Ordovician, Barrandian area) at Praha-Vinohrady
Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského sopuvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 100-101
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Transposition of structures in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) and their absolute timing / Jeřábek, Petr, Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie, Ulrich, Stanislav -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 100, č. 2-3 (2011), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transposition of structures in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) and their absolute timing / Jeřábek, P., Konopásek, J., Tajčmanová, L., Ulrich, Stanislav -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 100, č. 2-3 (2011), s. 415-429
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transprese a transtenze v devonu a kulmu Nízkého Jeseníku
Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie) / Cymerman, Zbigniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 12 (1996), s. 1211-1216
Zdroj: ČGS (UNM)
Transpression and extension in the Rudawy Janowickie metamorphic complex (Western Sudetes)
Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízké Jeseníky Mts / Rajlich, Petr, Synek, Jaroslav, Urban, M. -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1990, - (1993), s. 209-234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts. / Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav, Urban, Michal -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 209-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Transpression regime during Variscan nappe thrusting at the SE margin of the Bohemian Massif / Jaroš, Josef -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3 -- s. 432
Zdroj: ČGS (UNM)
Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary / Dragoun, František, Holub, František, 1949-, Kachlík, Václav, 1960-, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 155
Zdroj: ČGS (UNM)
Transsaharyjska i libijska strefa wulkaniczna / Fediuk, František, 1929- -- In: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego, Geologia -- ISSN 0208-6336 -- Roč. 1011, č. 10-11 (1990), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Transtridecadal BEL cycle in the aurora (1001-1900) / Beaty, L. A., Blagonravov, M., Chibisov, S. M., Cornélissen, G., Halberg, F., Mikulecký, M., Radysh, I. V., Schwartzkopff, O., Střeštík, Jaroslav -- In: Materialy XIV meždunarodnogo simpoziuma "Ekologo-fiziologičeskije problemy adaptaciji" -- S. 477-479
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Transversal faults' orientation in the Pavlov Hills on southern Moravia (Western Carpathians)