Listování
od 

Trenching survey on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, intraplate region of central Europe) / Hók, J., Nývlt, D., Štěpančíková, Petra -- In: Archeoseismology and Palaeoseismology in the Alpine-Himanalayan Collisional Zone. Abstract Volume -- S. 149-151
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic / Váňa, Milan -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 226
Zdroj: ČGS (UNM)
Trend of atmospheric deposition of acidifying compound at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999) / Hlavatý, T., Hošek, J., Hruška, Jakub, Kopáček, K. -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 4, č. 4 (2000), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa / Bláha, Petr -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 136-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3 / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Roč. 25 (1995), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends and achievements in physical geography, Veszprém, April 9-12, 1999 (Variant.)
Trends in acid-base status of acidified lakes in Bohemian Forest: 1984-1995
Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge / Lux, Herbert -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends in cardiovascular mortality and hospitalisations, and potential contribution of inhospital case-fatality rates to changes in national mortality in the Czech Republic 1994-2009 / Bobák, M., Davídkovová, Hana, Kříž, B., Kyselý, J., Vojtíšek, P. -- In: Heart -- Roč. 99, č. 6 (2013), s. 409-416
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015 / Fottová, Daniela, Hrkal, Zbyněk, Prchalová, Hana -- In: Journal of Atmospheric Chemistry -- ISSN 0167-7764 -- Roč. 53, č. leden (2006), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in mining of main metallic raw materials
Trends in precipitation variability: Prague (the Czech Republic) / Bodri, L., Čermák, Vladimír, Krešl, Milan -- In: Climatic Change -- Roč. 72, č. 1-2 (2005), s. 151-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš, Oulehle, Filip, Štěpánová, Markéta -- In: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts -- ISBN 978-0-87723-108-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic / Fottová, Daniela -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic / Fottová, Daniela -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech Republic, between 1994 and 2000 / Fottová, Daniela -- In: Water, Air and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Č. 150 (2003), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in sulphur and nitrogen deposition in the Czech GEOMON network and their comparison with the results of Integrated Monitoring in Sweden
Trends in the development and cyclic patterns of middle and upper devonian buildups / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Facies -- ISSN 0172-9179 -- No. 15 (1986), p. 1-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends in the development and cyclic patterns of Middle and Upper Devonian buildups / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Facies -- ISSN 0172-9179 -- Vol. 1986, no. 15 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends in the real long term development of he Ostrava Karviná coal field