Listování
od 

Trends of runoff processes in the Otava River basin
Trends of the Oil and Gas exploitation by MND Hodonín and characteristics of recent production conditions
Trends of the Variscan development near the SW border of the East European Platform / Dvořák, Jaroslav, Paproth, Eva -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Vol. 34, no. 12 (1988), p. 353-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends of trace elements distribution in several selected lithostratigraphic units of the Bohemian massif
Trends of water quality of the Elbe River / Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 35, č. 1 (2000), s. 127-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends of worldwide mining of basic nonmetallic raw materials
Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době / Cílek, Václav -- In: Konference Zpětný odběr 2013 -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 192-195
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu / Čadková, Zdeňka, Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 371-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy dopadu acidifikace na spodní vody v České Republice; odhad atmosférické depozice v horizontu 2015
Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen / Andertová, J., Hájek, Pavel, Koloušek, D. -- In: Metakaolin 2009 -- S. 36-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice / Palas, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy světové těžby uhlí / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku / Fottová, Daniela -- In: Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003 -- ISBN 80-210-3107-7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů / Kalvoda, Jiří -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky / Kallabová, Eva -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 26-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy / Kliment, Zdeněk, 1961-, Matoušková, Milada, 1972- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 1 (2005), s. 32-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy ve změně kvality vody v České republice
Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin / Fencl, Martin -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)