Listování
od 

Trendy světové těžby uhlí / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku / Fottová, Daniela -- In: Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003 -- ISBN 80-210-3107-7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů / Kalvoda, Jiří -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky / Kallabová, Eva -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 26-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy / Kliment, Zdeněk, 1961-, Matoušková, Milada, 1972- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 1 (2005), s. 32-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy ve změně kvality vody v České republice
Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin / Fencl, Martin -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin / Fencl, Martin -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin / Janák, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin / Janák, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace / Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Trepostome and cryptostome bryozoans from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatý Kůň (Czech Republic) / Ernst, Andrej -- In: Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia -- ISSN 0035-6883 -- Vol. 114, no. 3 (2008), p. 329-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Tretičnaja flora jugozapadnoj časti turčianskoj kotloviny (zapadnyje Karpaty)
Tri pohĺady na Bézierovu krivku / Kolcun, Alexej -- In: Moderní matematické matematické metody v inženýrství.. Sborník ze semináře /15./ -- S. 102-106
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Triadobatrachus Revisited / Rage, Jean Claude, Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Studies in Herpetology: proceedings of the European Herpetological Meeting -- s. 255-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Triasová foraminiferová mikrobiostratigrafia karpatsko-balkánskeho a helenidného pásma
Triassic and Jurassic Brachiopod Fauna of the Classical Mesozoic Area near Hallstatt (Upper Austria) / Siblík, Miloš -- In: Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Beglaitband zur Tagung Erde - Mensch - Kultur - Umwelt -- ISBN 3-9500193-3-2 -- s. 69-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Triassic and Jurassic brachiopods of the Northern Calcareous Alps : new data
Triassic and Liassic brachiopods of the Northern Calcareous Alps: new data