Listování
od 

Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic) / Král, Jiří, Pek, Ilja -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 3-4 (1993), s. 215-217, 220
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobites of the Klabava Formation (Arenig), Prague Basin, Czech Republic : preliminary report / Bruthansová, Jana -- In: Serie Correlación geológica : Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas -- ISSN 1514-4186 -- Vol. 17 (2003), p. 267-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic / Shaw, Frederick C. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 4 (2000), p. 371-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobites within nautiloid cephalopods / Davis, Richard Arnold, Fraaye, R. H. B., Holland, Charles Hepworth -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Vol. 34, no. 1 (2001), p. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobiti bohdaleckého souvrství (svrchní beroun, ordovik, Pražská pánev)
Trilobiti středního devonu od Čelechovic na Moravě
Trilobiti v obřadní síni berounské radnice / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 41-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobiti ve virtuálním muzeu české geologické služby
Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja, Vaněk, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 42, č. 3 (1993), s. 221-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitová fauna čelechovického devonu / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna / Rak, Štepán -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy) / Vokáč, Václav -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 5 (1999), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae) / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 3 (1986), s. 125-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobity otrjada Odontopleurida iz ordovika Čechii
Trilobity podsemejstva Odontochilinae iz nižnego devona Čechii
Trimerellid brachiopods in the Silurian (Wenlock/Ludlow) in the Prague Basin (Central Bohemia) / Mergl, Michal -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 64, no. 5 (1989), p. 267-275
Zdroj: ČGS (UNM)
A trip to Iceland for zeolites
A trip to the Earth's centre
Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses / Ackerman, Lukáš, Ďurišová, Jana, Jonášová, Šárka, Magna, T., Mizera, Jiří, Pack, A., Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Žák, Karel -- In: Meteoritics & Planetary Science -- Roč. 49, Special Issue 1 (2014), pdf 5208-pdf 5208
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ