Listování
od 

Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja, Vaněk, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 42, č. 3 (1993), s. 221-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitová fauna čelechovického devonu / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna / Rak, Štepán -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy) / Vokáč, Václav -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 5 (1999), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae) / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 3 (1986), s. 125-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Trilobity otrjada Odontopleurida iz ordovika Čechii
Trilobity podsemejstva Odontochilinae iz nižnego devona Čechii
Trimerellid brachiopods in the Silurian (Wenlock/Ludlow) in the Prague Basin (Central Bohemia) / Mergl, Michal -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 64, no. 5 (1989), p. 267-275
Zdroj: ČGS (UNM)
A trip to Iceland for zeolites
A trip to the Earth's centre
Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses / Ackerman, Lukáš, Ďurišová, Jana, Jonášová, Šárka, Magna, T., Mizera, Jiří, Pack, A., Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Žák, Karel -- In: Meteoritics & Planetary Science -- Roč. 49, Special Issue 1 (2014), pdf 5208-pdf 5208
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) - Bergmolch / Grossenbacher, K., Joly, P., Roček, Zbyněk -- In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas - Schwanzlurche IIA -- ISBN 3-89104-673-1 -- s. 607-656
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
TRM in Low Magnetic Fields: a minimum field that can be recorded by large multidomain grain / Acuna, M. H., Fuller, M. D., Herrero-Bervera, E., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Ness, F. N., Wasilewski, P. J. -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 154, 3-4 (2006), s. 290-298
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
TRM in low magnetic fields: a minimum field that can be recorded by large multidomain grains / Acuna, MH, Fuller, MD, Herrero-Bervera, E., Kletetschka, G., Kohout, Tomáš, Ness, NF, Wasilewski, PJ -- In: Physics of the earth and planetary interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 154, č. 3.IV (2006), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
TRM/SIRM of magnetic minerals / Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, P. J. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. Abstract Number 07743
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
TRM/SIRM of magnetic minerals / Kletetschka, Gunther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, Peter (2003) -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance / Manda, Štěpán -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 3 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance / Manda, Štěpán -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 3 (2008), p. 327-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) ve středním ordoviku pražské pánve a jeho paleogeografický význam