Listování
od 

Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses / Ackerman, Lukáš, Ďurišová, Jana, Jonášová, Šárka, Magna, T., Mizera, Jiří, Pack, A., Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Žák, Karel -- In: Meteoritics & Planetary Science -- Roč. 49, Special Issue 1 (2014), pdf 5208-pdf 5208
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) - Bergmolch / Grossenbacher, K., Joly, P., Roček, Zbyněk -- In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas - Schwanzlurche IIA -- ISBN 3-89104-673-1 -- s. 607-656
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
TRM in Low Magnetic Fields: a minimum field that can be recorded by large multidomain grain / Acuna, M. H., Fuller, M. D., Herrero-Bervera, E., Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Ness, F. N., Wasilewski, P. J. -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 154, 3-4 (2006), s. 290-298
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
TRM in low magnetic fields: a minimum field that can be recorded by large multidomain grains / Acuna, MH, Fuller, MD, Herrero-Bervera, E., Kletetschka, G., Kohout, Tomáš, Ness, NF, Wasilewski, PJ -- In: Physics of the earth and planetary interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 154, č. 3.IV (2006), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
TRM/SIRM of magnetic minerals / Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, P. J. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. Abstract Number 07743
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
TRM/SIRM of magnetic minerals / Kletetschka, Gunther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, Peter (2003) -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance / Manda, Štěpán -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 3 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance / Manda, Štěpán -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 3 (2008), p. 327-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) ve středním ordoviku pražské pánve a jeho paleogeografický význam
Trochurus toernquisti (Gürich, 1901) a Platylichas (?) sp. (Lichidae) z královodvorského souvrství (Ashgill) Pražské pánve (Trilobita, Lichidae, Česká republika)
Trofická struktura fosilních ekosystémů: příklady z jineckého kambria / Fatka, Oldřich (2001) -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Trofická struktura fosilních společenstev / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 79-89, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän / Nedomová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Troilite formed by sulfurisation: A crystal structure of synthetic analogue / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 9 (2013), s. 508-509
Zdroj: ČGS (UNM)
Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova. / Bigoni, Lucie, Velemínská, Jana, Velemínský, Petr (2008) -- In: Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka -- ISBN 978-80-254-3734-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119 - 1993 / Munzar, Jan -- In: 11. zborník dejín fyziky -- s. 69-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Trondhjemites from the Brno massif
Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno) / Leichmann, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Trophic structure of fossil ecosystems: examples from the Cambrian of Jince