Listování
od 

Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 150-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance / Bureš, Bohuslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 1 (2009), p. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance / Bureš, Bohuslav, Litochleb, Jiří, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Tsumoite (BiTe) from gold-bearing quartz veins at Bytíz-Staré hory near Příbram (central Bohemia)
T.sup.0./sup. peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Bureš, J., Drábková, J., Feng, Z., Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Šimůnek, Z., Wang, J. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 89, č. 4 (2014), s. 773-813
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tubifexides Moravicus N.Ichnogen.N.SP. from karpatian sediments of northen Moravia (Czechoslovakia) / Novák, Zdeněk -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 11 (1986), p. 109-113, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tubifexides Moravicus N.Ichnogen.N.SP. ze sedimentu karpatu severní Moravy (Československo)
Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Tučekit - a Ni-Sb sulphide
Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Tufa deposit near Račice in the Křivoklát Area (Central Bohemia)
Tuffite sandstone in innercarpathian Paleogene of Orava
Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry / Adamová, Marie -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Tuffogenic permo-carboniferous rocks in the southern part of the Boskovice furrow
Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z / Filák, P., Martinec, Petr, Uher, A., Welser, P. -- In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- s. 161-166
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A) / Hoch, I., Horák, J., Martinec, Petr, Sýkora, L. -- In: Geologia formacji weglonosnych Polski -- s. 41-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve / Fialová, Věra -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 131-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy / Králík, Jiří, Malý, Lubomír -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Tuhá bezdýmná paliva v ČR / Buchtele, Jaroslav -- In: Energie -- Roč. 1, č. 2 (1996), s. 112-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: Ochrana ovzduší -- ISSN 1211-0337 -- Roč. 9, č. 1 (1997), s. 18-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH