Listování
od 

Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Tufa deposit near Račice in the Křivoklát Area (Central Bohemia)
Tuffite sandstone in innercarpathian Paleogene of Orava
Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry / Adamová, Marie -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Tuffogenic permo-carboniferous rocks in the southern part of the Boskovice furrow
Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z / Filák, P., Martinec, Petr, Uher, A., Welser, P. -- In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- s. 161-166
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A) / Hoch, I., Horák, J., Martinec, Petr, Sýkora, L. -- In: Geologia formacji weglonosnych Polski -- s. 41-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve / Fialová, Věra -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 131-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy / Králík, Jiří, Malý, Lubomír -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Tuhá bezdýmná paliva v ČR / Buchtele, Jaroslav -- In: Energie -- Roč. 1, č. 2 (1996), s. 112-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: Ochrana ovzduší -- ISSN 1211-0337 -- Roč. 9, č. 1 (1997), s. 18-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 138-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Tulení oděvy z Labradoru v Náprstkově muzeu / Klápšťová, Kateřina -- In: Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru? -- ISBN 978-80-7399-724-3 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Tunel face stability as a function of the purchase length / Pešková, Š., Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Underground spaces -- S. 81-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tunelovanie pod kanálom La Manche / Imrich, Peter -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic) / Čech, František, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 4 (1993), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Tungsten distribution in primary and secondary haloes of the Rochovce deposit
Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) / Beňka, Jozef, Ilavský, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 5 (1991), s. 259-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept / Augusta, J., Procházka, P., Trčková, Jiřina, Weiglová, K. -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 15 (2006), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tunnel (gopher-hole) blasting and galleries prepared for it in the New White Quarry near Tetín