Listování
od 

Tunel face stability as a function of the purchase length / Pešková, Š., Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Underground spaces -- S. 81-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tunelovanie pod kanálom La Manche / Imrich, Peter -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic) / Čech, František, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 4 (1993), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Tungsten distribution in primary and secondary haloes of the Rochovce deposit
Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) / Beňka, Jozef, Ilavský, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 5 (1991), s. 259-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept / Augusta, J., Procházka, P., Trčková, Jiřina, Weiglová, K. -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 15 (2006), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tunnel (gopher-hole) blasting and galleries prepared for it in the New White Quarry near Tetín
Tunnelling under the Englisch Channel
Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group) / Soták, Ján, 1957-, Staňová, Sidónia -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
The Turčok granite: product of post-orogenic A-type magmatism?
Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu? / Gregor, Tomáš, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín - drahý kámen přitahující popel / Hrazdil, Vladimír, Laudátová, Hana -- In: Naše příroda -- ISSN 1803-0092 -- Č. 6 (2013), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 153-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín - pozdně magmatický až postmagmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín a sdružené minerály v alkalicko živcové ortorule u Hluboké nad Vltavou
Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava) / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalin buergerit-dravitovoj serii iz mestoroždenija Chabičov (severnaja Moravija)
Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu / Chalupský, Vojtěch, Čermák, Ivo, Houzar, Stanislav, Malá, Marie, Melichárková, Eva, Novák, Milan, 1952-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Švec, Jiří -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 133-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů? / Houzar, Stanislav, Leichmann, Jaromír, Opletal, Vladimír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)