Listování
od 

Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) / Beňka, Jozef, Ilavský, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 5 (1991), s. 259-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept / Augusta, J., Procházka, P., Trčková, Jiřina, Weiglová, K. -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 15 (2006), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tunnel (gopher-hole) blasting and galleries prepared for it in the New White Quarry near Tetín
Tunnelling under the Englisch Channel
Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group) / Soták, Ján, 1957-, Staňová, Sidónia -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
The Turčok granite: product of post-orogenic A-type magmatism?
Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu? / Gregor, Tomáš, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín - drahý kámen přitahující popel / Hrazdil, Vladimír, Laudátová, Hana -- In: Naše příroda -- ISSN 1803-0092 -- Č. 6 (2013), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 153-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín - pozdně magmatický až postmagmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín a sdružené minerály v alkalicko živcové ortorule u Hluboké nad Vltavou
Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava) / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalin buergerit-dravitovoj serii iz mestoroždenija Chabičov (severnaja Moravija)
Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu / Chalupský, Vojtěch, Čermák, Ivo, Houzar, Stanislav, Malá, Marie, Melichárková, Eva, Novák, Milan, 1952-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Švec, Jiří -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 133-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů? / Houzar, Stanislav, Leichmann, Jaromír, Opletal, Vladimír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova / Lukšan, Josef, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 165-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky / Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, č. x (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky / Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 233-235
Zdroj: ČGS (UNM)