Listování
od 

Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín a sdružené minerály v alkalicko živcové ortorule u Hluboké nad Vltavou
Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava) / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalin buergerit-dravitovoj serii iz mestoroždenija Chabičov (severnaja Moravija)
Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu / Chalupský, Vojtěch, Čermák, Ivo, Houzar, Stanislav, Malá, Marie, Melichárková, Eva, Novák, Milan, 1952-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Švec, Jiří -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 133-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů? / Houzar, Stanislav, Leichmann, Jaromír, Opletal, Vladimír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova / Lukšan, Josef, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 165-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky / Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, č. x (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky / Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 233-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 2 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 1 (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku / Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 3 (1997), s. 219-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 125-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z píseckých pegmatitů / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2008), s. 187-189
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH