Listování
od 

Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 2 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 1 (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku / Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 3 (1997), s. 219-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 125-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z píseckých pegmatitů / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2008), s. 187-189
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu / Adam, Jiří, Kebrt, M., Lhotský, Pavel, Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 85-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 92, č. červenec (2007), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 111-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalinity jižní části svratekého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 92 (2007), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Turmalinity v metamorfovaném komplexu svateckého krystalinika (Český masiv): studium kompzičního růstu turmalínu a genetické vztahy
Turmalíny / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny / Cícha, Jaroslav, Loun, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 54-57, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny dravit-uvitové řady z grafických hornin velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
Turmalíny jako cep / Lhotský, Pavel, Ruml, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 373-379
Zdroj: ČGS (UNM)