Listování
od 

Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif / Konzalová, Magda -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1996), p. 463-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas: an Example of the Bohemian Massif / Konzalová, Magda -- In: Abstracts International Meeting a Workshop of C.I.M.P. Acritarch Subcom -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 40, 3-4 (1997), s. 463-473
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Turold quarry / Bubík, Miroslav, 1962-, Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Turonian and Coniacian palynoflora and calcareous nannofossils in the sediments of the Lower Gosau Subgroup, Northern Calcareous Alps, Austria
The Turonian-Coniacian boundary in marginal-marine clastics of NE Bohemia:high-resolution biostratigraphzy tied to stratigraphic architecture / Čech, Stanislav, Uličný, David -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Turonian-Coniacian oceanic red beds in the Rio Fardes Section, Middle Subbetic, Southern Spain / Hu, Xiumian, Sarti, Massimo, Švábenická, Lilian -- In: Earth Science Frontiers -- ISSN 1005-2321 -- Roč. 12, č. 2 (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turonian microflora from the Bohemian Cretaceous Basin: its biostratigraphic and paleoenvironmental significance / Svobodová, Marcela, Žítt, Jiří -- In: 1st Workhops Mesozoic Sediments of Carpatho-Balkanides and Dinarides. Abstracts and Field guide -- s. 29-29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Turonian Osteichthyans in Central Europe, with special reference to the Bohemian Cretaceous Basin. / Ekrt, Boris -- In: Fourth International Meeting on Mesozoic Fishes -Systematics, Homology and Nomenclature. -- ISBN 84-7477-987-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Turonské kostnaté ryby ve střední Evropě, se zvláštním zřetelem na Českou křídovou pánev
Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 313
Zdroj: ČGS (UNM)
Turonské rybí fauny ve střední Evropě se zvláštník zřetelem k České křídové pánvi.
Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice) / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice) / Kuchovský, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
The Tuřany terrace in the valley between the Stránská skála and Bílá hora Hills
Tutorial on earthquake rotational effects: historical examples / Kozák, Jan -- In: Bulletin of the Seismological Society of America -- Roč. 99, 2B (2009), s. 998-1010
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Tuzemské šperkové suroviny / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 37, č. 3 (1988), s. 118-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Tuzoia: Morphology and lifestyle of a large bivalved arthropod of the Cambrian seas / Briggs, Derek E. G., Caron, Jean-Bernard, Collins, Desmond, Vannier, Jean, Yuan, Jin-Liang, Zhao, Yuan-Long, Zhu, Mao-Yan -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 81, no. 3 (2007), p. 445-471
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvar zrn bystřinných sedimentů / Novák, Ladislav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 421-426
Zdroj: ČGS (UNM)