Listování
od 

Turmalinity jižní části svratekého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 92 (2007), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Turmalinity v metamorfovaném komplexu svateckého krystalinika (Český masiv): studium kompzičního růstu turmalínu a genetické vztahy
Turmalíny / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny / Cícha, Jaroslav, Loun, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 54-57, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny dravit-uvitové řady z grafických hornin velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
Turmalíny jako cep / Lhotský, Pavel, Ruml, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 373-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny řady povondrait-(oxy)dravit ze sádrovcového klobouku metaevaporitu v Alto Chapare, provincie Cochabamba, Bolívie
Turmalíny vlastějovických pegmatitů / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí / Kašpárek, Antonín -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy) / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 61-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Čopjaková, Renata -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif / Konzalová, Magda -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1996), p. 463-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas: an Example of the Bohemian Massif / Konzalová, Magda -- In: Abstracts International Meeting a Workshop of C.I.M.P. Acritarch Subcom -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 40, 3-4 (1997), s. 463-473
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Turold quarry / Bubík, Miroslav, 1962-, Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Turonian and Coniacian palynoflora and calcareous nannofossils in the sediments of the Lower Gosau Subgroup, Northern Calcareous Alps, Austria
The Turonian-Coniacian boundary in marginal-marine clastics of NE Bohemia:high-resolution biostratigraphzy tied to stratigraphic architecture / Čech, Stanislav, Uličný, David -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)