Listování
od 

Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS / Brus, Jan, Janíková, Věra, Kilianová, Helena, Pechanec, Vilém, 1977- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 17, no. 4 (2009), p. 12-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Typological Regions of the Underground Water Circulation in Slovakia.-Tipologičeskije regiony podzemnych vod Slovakii
Typologická data v procesu stanovení potenciálu krajiny za použití GIS
Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska / Hanušin, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 221-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR / Kallabová, Eva -- In: Sborník anotací -- s. 42-42
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Die Typologie der durch Erzförderung entstandenen Formen und ihre Zeitbestimmung
Typologie der Nutzbarkeit der Braunkohle in Teilbereichen des nordböhmischen Braunkohlenbeckens
Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení / Večeřa, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 81-89; 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980 / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií / Martinec, Petr -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 85-92
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve / Macůrek, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2006), s. 38-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo) / Büchner, Jörg, Gerdes, Axel, Linnemann, Ulf, Seifert, Wolfgang, Tietz, Olaf -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě / Dosbaba, Marek, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates / Buriánková, K., Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Krejčí, Oldřich, 1958-, Schitter, F., Stráník, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 260
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology and internal structure of zircons from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and associated rhyolite and granite porphyry / Kodymová, Alexandra, Štemprok, Miroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 3-4 (1993), s. 149-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths / Klomínský, Josef, Rajpoot, Govind S. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 2 (1994), p. 63-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany) / Rhede, Dieter, Seifert, Wolfgang, Tietz, Olaf -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 3 (2008), p. 299-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology of Border regions in Czechia / Dvořák, Petr, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Regions, Localities and Landscapes in New Europe -- S. 65-65
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typology of brown coal availability in cross sections of Nort-Bohemian Brown Coal Basin
Typology of slope and valley geosystems in mountains and highlands : the 2nd Czechoslovak-polish seminar held in Brno in october 1980