Listování
od 

Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates / Buriánková, K., Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Krejčí, Oldřich, 1958-, Schitter, F., Stráník, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 260
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology and internal structure of zircons from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and associated rhyolite and granite porphyry / Kodymová, Alexandra, Štemprok, Miroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 3-4 (1993), s. 149-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths / Klomínský, Josef, Rajpoot, Govind S. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 2 (1994), p. 63-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany) / Rhede, Dieter, Seifert, Wolfgang, Tietz, Olaf -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 3 (2008), p. 299-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Typology of Border regions in Czechia / Dvořák, Petr, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Regions, Localities and Landscapes in New Europe -- S. 65-65
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typology of brown coal availability in cross sections of Nort-Bohemian Brown Coal Basin
Typology of slope and valley geosystems in mountains and highlands : the 2nd Czechoslovak-polish seminar held in Brno in october 1980
Typology of small towns / Lampič, B., Rebernik, D., Vaishar, Antonín -- In: Sustainable development of small towns -- S. 27-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The typology of the relief of block sandstones in the Bohemian highlands
The typology of zircon from occurrence of durbachite series rocks in the vicinity of Nové Město na Moravě
Typology of zircon in granitoid rocks of Vepor pluton
Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka / Janeczek, Janusz -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, 1985, č. 2 (1986), s. 1-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Typomorphic minerals of pegmatites from the Strzegom-Sobótka granitic massif
Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area / Slivka, Vladimír, 1953-, Weiss, Zdeněk, Wiwiora, Andrzej, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 35, no. 1 (1989), p. 149-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Typová analýza důlních seizmických jevů
Typová analýza geofyzikálních dat / Bubíková, L., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 53-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typová analýza geofyzikálních dat / Bubíková, Lada, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR / Veselá, Vlasta -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2 -- s. 161-164
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity) / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering -- s. 105-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 37-43, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)