Listování
od 

Typology of small towns / Lampič, B., Rebernik, D., Vaishar, Antonín -- In: Sustainable development of small towns -- S. 27-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The typology of the relief of block sandstones in the Bohemian highlands
The typology of zircon from occurrence of durbachite series rocks in the vicinity of Nové Město na Moravě
Typology of zircon in granitoid rocks of Vepor pluton
Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka / Janeczek, Janusz -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, 1985, č. 2 (1986), s. 1-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Typomorphic minerals of pegmatites from the Strzegom-Sobótka granitic massif
Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area / Slivka, Vladimír, 1953-, Weiss, Zdeněk, Wiwiora, Andrzej, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 35, no. 1 (1989), p. 149-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Typová analýza důlních seizmických jevů
Typová analýza geofyzikálních dat / Bubíková, L., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 53-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typová analýza geofyzikálních dat / Bubíková, Lada, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR / Veselá, Vlasta -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2 -- s. 161-164
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity) / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering -- s. 105-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 37-43, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Skupien, Petr, Švábenická, Lilian, Vašíček, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17 / Brzobohatý, Rostislav, Hofmann, Thomas, Rögl, Fred, Stojaspal, Franz, Zorn, Irene -- In: Das Land um Laa an der Thaya - Excursionsführer -- s. 75-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 151-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát / Jacko, Stanislav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia) / Nedomová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná / Kříbek, Bohdan, Scharm, Bohdan, Scharmová, Marta (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)