Listování
od 

Typová analýza geofyzikálních dat / Bubíková, L., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 53-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typová analýza geofyzikálních dat / Bubíková, Lada, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR / Veselá, Vlasta -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2 -- s. 161-164
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity) / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering -- s. 105-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 37-43, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Skupien, Petr, Švábenická, Lilian, Vašíček, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17 / Brzobohatý, Rostislav, Hofmann, Thomas, Rögl, Fred, Stojaspal, Franz, Zorn, Irene -- In: Das Land um Laa an der Thaya - Excursionsführer -- s. 75-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 151-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát / Jacko, Stanislav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia) / Nedomová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná / Kříbek, Bohdan, Scharm, Bohdan, Scharmová, Marta (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy furongských vápenato-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části křivoklátsko-rokycanského komplexu KRK / Hradecký, Petr -- In: Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy furongských vápnito-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části Křivoklátsko-rokycanského komplexu / Hradecký, Petr -- In: Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy krápníkových útvarů / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 10 (1988), s. 395
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy krasových zvodní / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium, Geologica. Geographica-geologica -- Roč. 92, č. 27 (1988), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy magiem; význam termínov / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze / Bakker, Ronald, Melichar, Rostislav, Prokeš, Lubomír, Slobodník, Marek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF