Listování
od 

Typy krápníkových útvarů / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 10 (1988), s. 395
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy krasových zvodní / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium, Geologica. Geographica-geologica -- Roč. 92, č. 27 (1988), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy magiem; význam termínov / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze / Bakker, Ronald, Melichar, Rostislav, Prokeš, Lubomír, Slobodník, Marek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 319-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 201-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace / Hladíková, Jana, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 377
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra) / Urbánek, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 4 (1992), s. 374-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy reliéfu Ostravska / Hrádek, Mojmír, Kirchner, Karel -- In: Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska -- s. 29-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě / Vítek, Jan, 1946- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 51, č. 1 (2013), s. 31-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Tyrolean garnets
Tyrolské granáty / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)
U kořenů katedrály Sklep u Mladotova domu 2/37 ve Vikářské ulici na Pražském hradě / Cílek, Václav -- In: Speleo. 30 -- s. 35-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
U pacientů s chronickou B-CLL byly zjištěny různé hladiny antigenu CD52 na B-lymfocytech, CD 34(+) buńkách a na nádorových buňkách
U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts / Barnickij, Jevgenij N., Cambel, Bohuslav, Stepanjuk, Leonid M., Ščerbák, Nikolaj P. -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 407-414
Zdroj: ČGS (UNM)
U-Pb ages of monazite from granitic pegmatites in the Moldanubian Zone and their geological implications / Černý, Petr, Ercit, T. S., Kimbrough, D. L., Novák, Milan, 1952-, Taylor, M. C. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 309-310
Zdroj: ČGS (UNM)
U-Pb and K-Ar isotopic dating of Sinec (Rimavica) granites (Kohút zone of Veporides) / Arakeljanc, Maia Martirosovna, Bibikova, Jelena V., Broska, Igor, Cambel, Bohuslav, Gračeva, Taťjana V., Korikovskij, Sergej Petrovič, Makarov, Vjačeslav A. -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 2 (1988), p. 147-157
Zdroj: ČGS (UNM)
U-Pb and Pb-Pb zircon ages for metamorphic rocks in the Kaoko Belt of Northwestern Namibia: A Palaeo- to Mesoproterozoic basement reworked during the Pan-African orogeny / Hofmann, Karl-Heinz, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Kröner, Stephan, Passchier, Cees W., Poller, Ulrike, Wingate, M. T. D. -- In: South African journal of geology -- ISSN 0371-7208 -- Vol. 107, no. 3 (2004), p. 455-476
Zdroj: ČGS (UNM)
U-Pb Dating of Detrital Zircons by Laser Ablation ICPMS for Sedimentary Provenance Studies / Fonneland, Hege Cathrine, Košler, Jan, 1965- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 16 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)