Listování
od 

Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Kobr, Miroslav, 1940-, Šarmanová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1986, č. 3 (1988), s. 325-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS / Jedlička, Karel, Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 223-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 53-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou / Pavljuková, Helene -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 9 (1983), s. 235
Zdroj: ČGS (UNM)
V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 347-349
Zdroj: ČGS (UNM)
V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa? / Mertlík, Jan -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 78-82
Zdroj: ČGS (UNM)
V době románské se ve městě stavělo hlavně z opuky. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 156 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
V. Havlíček died
V horách Transylvánských Alp v Rumunsku / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 152-153, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
V International Symposium Cephalopods-Present and Past, Abstracts Volume (Variant.)
V kraji trilobitů / Cílek, Václav -- In: Kniha o Praze 14 -- s. 49-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
V ľadovej priepasti Ohnišťa / Bondora, Juraj, Broska, Igor -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 60, č. 1 (1983), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
V ledovcovém podzemí švýcarských Alp / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 1 (2005), s. 1, 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
V měděných dolech kozineckých / Dvořák, Jiří -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 29, č. 8 (1996), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
V meteoritovém kráteru Žamanšin / Bouška, Vladimír, 1933- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1986, č. 4 (1988), s. 400-402
Zdroj: ČGS (UNM)
V najhlbšej priepasti Bulharska / Čarný, Peter -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 7 (1989), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
V národním parku Sangay / Hradecký, Petr, Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 2, č. 10 (1982), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
V nejhlubší propasti Jugoslávie / Tásler, Radko, jr. -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 5 (1984), s. 225-226, obr., příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
V nejhlubší rumunské jeskyni / Otava, Jiří, 1950- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 10 (1983), s. 438-441
Zdroj: ČGS (UNM)
V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 61 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG