Listování
od 

Uhlí - strategická surovina 21. století / Ďadkovič, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 364-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží / Passer, Hanuš -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 292-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan / Weishauptová, Zuzana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 622-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí jako úložiště a zdroj plynů / Weishauptová, Zuzana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 87 /138/, č. 9 (2008), s. 622-623
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlí je jako indiánský Šibal : esej o černém zlatě, limitech naší představivosti a neklidném světě / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, [1. 2. 2013] (2014), s. 21-22
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Uhlí, koks a brikety v roce 2006 / Bufka, Aleš, Píšová, Petra -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí na Svalbardu / Brázdil, Rudolf, 1951-, Konečný, Milan, Prošek, Pavel -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 39, č. 4 (1990), s. 151-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 32-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000 / Nachtmann, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 215-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhličitá voda v Hranické propasti / Květ, Radan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria / Kátlovský, Vlastimil, Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 259-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhličité vody v Československu / Květ, Radan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlík, hodně uhlíku / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 1 (2013), s. 13-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí / Fojtíková, M., Havelcová, Martina, Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Šulc, Alexandr, Trejtnarová, Hana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 205-207
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu / Jehlička, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlíkem podpořené PdM (M = Au, Sn) nanokatalyzátory pro elektrooxidaci etanolu v médiu s vysokým pH
Uhlíkové plastové elektrody modifikované solemi kovů / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 87, 9a (1993), s. 260-261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhlonosné sedimenty Českého středohoří / Dejmek, Vladimír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 167-185
Zdroj: ČGS (UNM)