Listování
od 

Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria / Kátlovský, Vlastimil, Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 259-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhličité vody v Československu / Květ, Radan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlík, hodně uhlíku / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 1 (2013), s. 13-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí / Fojtíková, M., Havelcová, Martina, Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Šulc, Alexandr, Trejtnarová, Hana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 205-207
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu / Jehlička, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlíkem podpořené PdM (M = Au, Sn) nanokatalyzátory pro elektrooxidaci etanolu v médiu s vysokým pH
Uhlíkové plastové elektrody modifikované solemi kovů / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 87, 9a (1993), s. 260-261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhlonosné sedimenty Českého středohoří / Dejmek, Vladimír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 167-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlonosnost a uhelné zásoby / Dopita, Miloslav, Kaštovský, V. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 149-152
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov / Bartek, Vladimír, Ťapák, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve / Beneš, Luboš, Hýlová, Lada, Jirásek, Jakub, 1978-, Sivek, Martin, 1948- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji / Dopita, Miloslav, Homola, Vladimír, Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlonosnosť Východoslovenskej nížiny / Együd, Karol, Hudáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlonosný karbon / Dopita, Miloslav, Kumpera, O. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 34-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán? / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 6 (1998), s. 313
Zdroj: ČGS (UNM)
10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004 / Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhoľné ložiska a uhľonosné formácie neogénu mediteránnej tetýdnej a paratetýdnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 2
Uhoľné ložiská v oblasti Modrého Kameňa / Jankových, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 85-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov / Dubéci, Branislav, Petrik, František, Šefčík, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 321-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie / Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 25 (2004), s. 65-79
Zdroj: ČGS (UNM)