Listování
od 

Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín / Kvietok, M., Lisá, Lenka, Petr, L. -- In: 14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008 -- S. 10-10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ukázka koroze hliníku v evropské atmosféře
Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie) / Owczarek, Piotr -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 11 (2004), s. 1082-1083
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů ACCESS, DELPHI a TOPOL
Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol / Kolomazník, Ivan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě / Záleská, Olga -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 147-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram / Růžička, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 123-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna) / Kociánová, Milena, 1951-, Spusta, Valerian, 1932-, Spusta, Valerian, 1980- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 87-104, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání tekutých odpadů prostřednictvím injekčních studní / Vrba, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 182-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu / Procházka, Josef -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů / Herštus, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování / Bielik, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 9 (2006), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období / Doležil, Milan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkoly ložiskoé geologie v 8. PLP / Bruša, Pravoslav -- In: Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin -- s. 71-73, 81, 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii / Ďurica, Dušan, 1932-, Namestnikov, Jurij -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 347-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii / Ďurica, Dušan, Namestnikov, Jurij G. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 144-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí / Procházková, Dana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP / Halíř, Josef, Pletichová, Míla -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko) / Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí" / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)