Listování
od 

Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve / Vašíček, Zdeněk -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 199-205
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uloženiny mladšího kenozoika na úpatí Krušných hor
Uloženiny pyroklastických vln / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín) / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.) / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultimate exploitation of uranium reserves at Rožná deposit
Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint / Vrána, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, T., Hisashima, H., Naemura, K., Svojtka, Martin -- In: Journal of Mineralogical and Petrological Sciences -- ISSN 1345-6296 -- Roč. 104, č. 3 (2009), s. 168-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, Takao, Hisashima, Hiroki, Naemura, Kosuke, Svojtka, Martin -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 104, no. 3 (2009), p. 168-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultra-vysokotlaký grossularem bohatý granátovec z moldanubika, Česká republika
Ultrabasic mantle rocks in xenolites of the Bor masiv
Ultrabasic rocks of the basement below the Tertiary volcanites of the Doupovské hory Mts.
Ultrabasic rocks of the teschenite association in the western part of the Silesian Unit
Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung / Czekalla, Mareen, Kaden, Martin, Thalheim, Klaus, Weber, Gerlinde -- In: Geologica saxonica -- ISSN 1617-8467 -- Jg. 50-51 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrabasite von SE-Rand der Gabbro-Amphibolit Masse (GAM) - Metamorphose und Deformation / Masch, Ludwig, Willeke, Tamara -- In: Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 25-26, Příl. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu / Kovalová, Marie, Novák, Jan -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 225-234
Zdroj: ČGS (UNM)