Listování
od 

Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách / Holub, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, č. 1 (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Ultradraselné plutonity durbachitové série v Českém masivu: petrologie, geochemie a petrogenetická interpretace
Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice) / Holub, František V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Frýda, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 15, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Frýda, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 15, no. 1 (2003), p. 43-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrahigh-pressure kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites, northern Bohemian Massif / Janák, Marian, Kotková, Jana -- In: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh pressure metamorphism in the Bohemian Massif: more widespread than previously thought ? / Kotková, Jana, O´Brien, Patrick, Ziemann, Martin -- In: From dust to dust. 88th Annual Meeting of the German Mineralogical Society, 19-22.9., Münster -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh Pressure Metamorphism (Variant.)
Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites / Leichmann, Jaromír, Novák, Milan, 1952-, Topa, Dan, Zachovalová, Kateřina -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
(Ultra)mafic mantle xenoliths in Cenozoic alkaline volcanics of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Ultramafic nodules in basalts from northern Moravia, Czechoslovakia
Ultramafic pre-rift volcanism of the Osečná Complex, northern Bohemia / Adamovič, Jiří, Balogh, K., Krmíček, L., Paluska, A., Ulrych, Jaromír -- In: Basalt 2013: Cenozoic magmatism in Central Europe: 24th to 28th April 2013, Görlitz, Germany: abstracts & excursion guides -- S. 232-233
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif) / Klápová, Helena, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultramafic xenoliths in basaltoids of south half of map-sheet 1:50 000 11-24 Žlutice (NW Bohemia)
Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 44 (1989), s. 9-49
Zdroj: ČGS (UNM)
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika) / Adamovič, Jiří, Ulrych, Jaromír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, 3-4 (2004), s. 205-215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika) / Adamovič, Jiří, 1965-, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 205-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Ul'tramafičeskije želvaki v bazal'toidach severnoj Moravii
Ultrapotassic Intrusions of the Bohemian Massif: Insights into the Variscan Sub-continental Lithospheric Mantle? / Holub, František V. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)