Listování
od 

Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Frýda, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 15, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Frýda, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 15, no. 1 (2003), p. 43-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrahigh-pressure kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites, northern Bohemian Massif / Janák, Marian, Kotková, Jana -- In: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh pressure metamorphism in the Bohemian Massif: more widespread than previously thought ? / Kotková, Jana, O´Brien, Patrick, Ziemann, Martin -- In: From dust to dust. 88th Annual Meeting of the German Mineralogical Society, 19-22.9., Münster -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh Pressure Metamorphism (Variant.)
Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites / Leichmann, Jaromír, Novák, Milan, 1952-, Topa, Dan, Zachovalová, Kateřina -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
(Ultra)mafic mantle xenoliths in Cenozoic alkaline volcanics of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Ultramafic nodules in basalts from northern Moravia, Czechoslovakia
Ultramafic pre-rift volcanism of the Osečná Complex, northern Bohemia / Adamovič, Jiří, Balogh, K., Krmíček, L., Paluska, A., Ulrych, Jaromír -- In: Basalt 2013: Cenozoic magmatism in Central Europe: 24th to 28th April 2013, Görlitz, Germany: abstracts & excursion guides -- S. 232-233
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif) / Klápová, Helena, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultramafic xenoliths in basaltoids of south half of map-sheet 1:50 000 11-24 Žlutice (NW Bohemia)
Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 44 (1989), s. 9-49
Zdroj: ČGS (UNM)
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika) / Adamovič, Jiří, Ulrych, Jaromír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, 3-4 (2004), s. 205-215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika) / Adamovič, Jiří, 1965-, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 205-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Ul'tramafičeskije želvaki v bazal'toidach severnoj Moravii
Ultrapotassic Intrusions of the Bohemian Massif: Insights into the Variscan Sub-continental Lithospheric Mantle? / Holub, František V. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrapotassic plutonic rocks of the Chotělice Intrusive Complex in the basement of the Bohemian Cretaceous Basin, Eastern Bohemia
Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation / Holub, František V. -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 5-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrapotassic quartz melasyenite from Nebahovy near Prachatice, South Bohemia: geochemically anomalous lamproitic rock